Etik & återbruk

Återbruk – en självklarhet

Guld och silver är i nästan alla fall återanvändbart.

Genom att återvinna metaller och stenar skonar vi tillsammans vår jord och dess invånare.


Guld, silver, platina och ädla stenar är åtrådda av människor världen över. I delar av världen ses inte människors och

naturens välbefinnande som något viktigt när dessa ämnen plockas fram ur jordens gömmor.

Vi har aktivt valt att inte stödja denna produktion och handel utan använder endast grundmaterial som är etiskt framställt.

Genom att också återbruka de metaller och ädelstenar som redan finns sparar vi vår värld från slöseri med resurser.


Att sprida hopp

En del av vår årliga vinst går tillbaka till naturen genom att vi stöder olika projekt:

Genom att köpa våra smycken stöder ni nyplanteringen av träd i Indien, Haiti, Kenya genom Sadhana Forest projektet.  

Detta projektet har vi besökt personligen i Indien och kan berätta om det imponerande arbete de gör.

Under 2021 kommer en kollektion speciellt framtagen för ytterligare ett viktigt projekt att lanseras.